Naše historie

Vltavotýnský Pivovar

První písemná zmínka o pivovaru stojícím na návrší nad městem Týn nad Vltavou pochází z 16. století, i když pivovar je patrně ještě starší. Pivovar tehdy tvořil hospodářské zázemí nedalekého hradu. Na počátku 17. století jej získalo město, ale po roce 1684 znovu patřil vrchnosti - pražskému arcibiskupství. V roce 1721 byl na nátlak vrchnosti ukončen provoz konkurenčního městského pivovaru umístěného v areálu radnice. Poté se zřejmě začala kvalita piva zhoršovat, protože v roce 1727 uvádějí městské knihy, že týnští měšťané nakupují pivo z Neznašova a Koloděj nad Lužnicí.

Pivovar vlastnilo arcibiskupství do konce 2. sv. války, od meziválečného období (asi 1942) se v něm však již pivo nevařilo. Poté přešla budova do soukromých rukou a po roce 1960 byla adaptována pro uživatele, firmu Mikrona Holding s.r.o. Nad vjezdem z Pivovarské ulice ( naproti parku ) býval vytesán  arcibiskupský znak. Stejný znak je vidět na hlavní pivovarské budově s charakteristickým "ozubeným" komínem.

Pivovar v Týnu nad Vltavou byl v provozu před rokem 1560 až do roku 1942 a vlastnili jej postupně: Jan Čabelický ze Soutic, Prokop Čabelický ze Soutic, Ferdinand Čabelický ze Soutic, královská komora, obec Týnská, královská komora, Knížecí arcibiskupství pražské.

Nyní je celý areál postupně rekonstruován a po téměř 77leté odmlce se v Týně nad Vltavou opět začalo vařit pivo.


Více než 400letá historie našeho pivovaru tedy zavazuje k výrobě piva té nejvyšší kvality s harmonicky vyladěnou hořkostí a lahodnou chutí.


Následující tabulka dává představu o provozovatelích a o výstavu piva mezi léty 1903 až 1942

Arcibuskupský znak v podobě v jaké byl zachován na hlavní pivovarské budově a jaký se používal jako razítko na původních dokumentech z 19.století. Plánek pak zobrazuje areál pivovaru z té doby. Ze stejného období je pak i lahev.